Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

Schronisko

Schronisko dla Osób Bezdomnych

 

Schronisko zapewnia całodobowe tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny.

 

Schronisko działa w oparciu o Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (Uchwała Nr XXI/189/20 z dnia 28 maja 2020 r.) oraz na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. 2019 poz. 1507 z późn. zm.)

 

Schronisko dla Bezdomnych w Konstantynowie Łódzkim świadczy usługi przez cały rok, przez 7 dni

w tygodniu. Nie pełni funkcji stałego miejsca zamieszkania.

 

Schronisko zapewnia 5 miejsc dla kobiet oraz 10 miejsc dla mężczyzn.

 

Schronisko obejmuje mieszkańców Gminy Konstantynów Łódzki. W sytuacjach wyjątkowych z usług mogą korzystać osoby bezdomne z poza obszaru Gminy Konstantynów Łódzki w miarę posiadanych wolnych miejsc. Pierwszeństwo przy przyjęciu mają mieszkańcy Gminy Konstantynów Łódzki.

 

Zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania tymczasowego schronienia w Schronisku dla Osób Bezdomnych oraz zasady i tryb ponoszenia odpłatności za pobyt określają Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Konstantynowie Łódzkim.

 

Czasookres przebywania w schronisku – 6 miesięcy z możliwością przedłużenia pobytu w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Rodzaj udzielanych przez schronisko świadczeń:

  • zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych (zapewnienie jednego gorącego posiłku, bezpiecznego schronienia, podstawowych środków higieny osobistej, odzieży, czystej pościeli);
  • zameldowanie na pobyt czasowy;
  • praca socjalna, poradnictwo (pomoc w załatwianiu spraw osobistych, urzędowych, rodzinnych, mieszkaniowych, pomoc w dostępie do leczenia wszelkiego rodzaju chorób i uzależnień, pomoc w poszukiwaniu pracy, uzyskaniu należnych świadczeń);
  • pomoc w powrocie do społeczeństwa, uczestnictwa w życiu społecznym, rodzinnym;
  • zaspokajanie potrzeb kulturalnych, towarzyskich, społecznych.

 

Schronisko realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych obejmujących w szczególności:

  • udzielenie tymczasowego noclegu osobom bezdomnym;
  • zapewnienie możliwości wykonania zabiegów sanitarnych i utrzymania higieny osobistej;
  • zapewnienie gorącego posiłku;
  • prowadzenie pracy socjalnej, readaptacyjnej na rzecz podopiecznych.

 

Pobyt w schronisku ma na celu pomóc każdemu mieszkańcowi odnaleźć miejsce w społeczeństwie i uzyskać pełną samodzielność poprzez pracę, całkowitą abstynencję, czynny udział w życiu wspólnoty oraz przystosowanie do życia w społeczeństwie.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny