Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

"Posiłek w szkole i w domu"

 

 

 

ROK 2022

 

 

 

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Gmina Konstantynów Łódzki realizuje Program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania.

Celem wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocom osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki oraz nad procesem ich przygotowywania.


W ramach Programu opracowane zostały 2 moduły:

1. moduł dla dzieci i młodzieży;
2. moduł dla osób dorosłych;


 

Zadanie jest finansowane z budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy Konstantynów Łódzki.

Wartość dofinansowania z budżetu państwa 220 257,00 zł.

Wartość środków własnych gminy 60 000,00 zł.

Przewidywany całkowity koszt zadania 280 257,00 zł.

Okres realizacji styczeń 2022 - grudzień 2022.

 

 

 

ROK 2021

 

 

 

 

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Program „Posiłek w szkole i w domu” finansowany ze środków budżetu państwa zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki oraz nad procesem ich przygotowywania.


Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane zostaną zarówno posiłki wydawane na stołówkach, ale również te dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku.


W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

1. moduł dla dzieci i młodzieży;
2. moduł dla osób dorosłych;
3. moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.


 

Gmina Konstantynów Łódzki na rok 2021 z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymała dotację w wysokości 261 470,00 zł.

Przewidywany całkowity koszt zadania na rok 2021 wynosi 326 837,50 zł. 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny