Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021

 

Uchwała nr XLI/322/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021

 

Program polega na ograniczaniu zjawiska przemocy w rodzinie oraz skutków stosowania przemocy poprzez edukację społeczną wpływającą na zmianę postaw społecznych wolnych od zjawiska przemocy.

 

 

Działanie programu opiera się na następujących obszarach:

1. Profilaktyka i edukacja społeczna - głównym celem jest zwiększenie rzetelnej wiedzy o alkoholu i problemach związanych z jego używaniem, przemocy, budowaniu właściwych postaw wobec alkoholu oraz obalanie mitów i stereotypów na temat spożywania alkoholu i przemocy. W ramach działań edukacyjno – informacyjnych mających na celu podniesienie wiedzy i wrażliwości na zjawisko przemocy w rodzinie zorganizowane są programy profilaktyczne oraz spotkania z dziećmi w szkołach.

2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – pomoc poprzez wprowadzanie procedury „Niebieska Karta”, podejmowanie działań interwencyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

3. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie - osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie są informowane o konsekwencjach stosowania przemocy, motywowane do udziału w programach oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych, do których podaje się adresy placówek. Dzielnicowi monitorują sytuację w rodzinach sprawdzając stan bezpieczeństwa osoby, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

4. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – udział w szkoleniach, konferencjach, superwizjach konsultacyjno – wspierających dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny