Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

Program asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2023

Program ,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

 

Gmina Konstantynów Łódzki w roku 2023 przystąpiła do Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023, który jest współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Całkowity koszt dofinansowania – 102 816,00 zł.

 

Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Bł. Rafała Chylińskiego
w Konstantynowie Łódzkim. Program będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r.

 

Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Celem rozpowszechniania usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

 

Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowanie w życiu społecznym:

1. dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2. osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:

   a. o stopniu znacznym;

   b. stopniu umiarkowanym

   c. lub orzeczenie traktowane na równi do wyżej wymienionych w lit. a i b.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

● wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

● wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce;

● załatwianiu spraw urzędowych;

● korzystaniu z dóbr kultury ( np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

● zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzanie ich z niej.

 

Zakres czynności w ramach usług asystenta w szczególności dotyczy:

1) wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych:

 1. myciu głowy, myciu ciała, kąpieli;
 2. czesaniu;
 3. golenie;
 4. obcinaniu paznokci rąk i nóg;
 5. zmianie pozycji, np. przesiadaniu się z łóżka/krzesła na wózek, ułożeniu się w łóżku;
 6. zapobieganiu powstaniu odleżyn lub odparzeń;
 7. przygotowaniu i spożywaniu posiłków i napojów;
 8. słaniu łóżka i zmianie pościeli;


2) wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania):

   

 1. sprzątaniu mieszkania, w tym urządzeń codziennego użytku i sanitarnych oraz wynoszeniu śmieci;
 2. dokonywaniu bieżących zakupów (towarzyszenie osoby niepełnosprawnej w sklepie – np. informowanie jej o lokalizacji towarów na półkach, podawanie towarów z półek, wkładanie towarów do koszyka/wózka sklepowego, niesienie koszyka (maksymalnie do 5 kg), prowadzenie wózka osoby niepełnosprawnej lub wózka sklepowego, pomoc przy kasie);
 3. myciu okien;
 4. utrzymywaniu w czystości i sprawności sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie (np. wózek, balkonik, podnośnik, kule, elektryczna szczoteczka do zębów, elektryczna golarka, etc.);
 5. praniu i prasowaniu odzieży i pościeli, ewentualnie ich oddawanie i odbiór z pralni
  (w obecności osoby niepełnosprawnej);
 6. podaniu dziecka do karmienia, podniesieniu, przeniesieniu lub przewinięciu go;
 7. transporcie dziecka osoby niepełnosprawnej np. odebraniu ze żłobka, przedszkola, szkoły (wyłącznie w obecności osoby niepełnosprawnej);

 

3) wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania:

 1. pchanie wózka osoby niepełnosprawnej;
 2. pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych (np. schody, krawężniki, otwieranie drzwi);
 3. pomoc w orientacji przestrzennej osobom niewidomym i słabowidzącym;
 4. pomoc we wsiadaniu do i wysiadaniu z: tramwaju, autobusu, samochodu, pociągu;
 5. asystowanie podczas podróży środkami komunikacji publicznej, w tym służącymi do transportu osób niepełnosprawnych oraz taksówkami;
 6. transport uczestnika Programu samochodem osoby niepełnosprawnej lub asystenta;

 

4) wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem:

 1. wyjście na spacer;
 2. asystowanie podczas obecności osoby niepełnosprawnej w: kinie, teatrze, muzeum, restauracji, miejscu kultu religijnego, kawiarni, wydarzeniu plenerowym, etc.;
 3. wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych i związanych z poszukiwaniem pracy (np. rozmowie z urzędnikiem w wypadku trudności z werbalnym komunikowaniem się, wypełnianiu formularzy);
 4. wsparcie w rozmowie z otoczeniem w wypadku trudności z werbalnym komunikowaniem się;
 5. notowanie dyktowanych przez klienta treści ręcznie i na komputerze;
 6. pomoc w zmianie ubioru i pozycji podczas: wizyt lekarskich, zabiegów rehabilitacyjnych, ćwiczeń fizjoterapeutycznych, pobytu na pływalni;
 7. wsparcie w załatwianiu spraw w punktach usługowych (w obecności osoby niepełnosprawnej).

 

Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów. Asystent realizuje usługi na rzecz osoby niepełnosprawnej i w skutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodzin osoby niepełnosprawnej.

 

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za korzystanie z usług asystencji osobistej.

 

Czas trwania usług asystencji osobistej.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy.

 

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

2. posiadające co najmniej 6- miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

3. wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków wymienionych w pkt 1 lub 2.

 

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z w/w wskazaniami wymagane jest także:

- zaświadczenie o niekaralności:

- pisemna informacja o niefigurowaniu w rejestrze Sprawców przestępstw na Tle Seksualnym;

- pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 

Zainteresowane osoby, prosimy o kontakt z pracownikiem Ośrodka:

- numer telefonu: 42 211 19 67; 42 211 50 58

- e-mail: sekretariat@mopskonstantynow.pl;

- osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzki ul. Słowackiego 11 lub ul. Sucharskiego 1/3

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kwalifikuje do przyznania usługi asystencji osobistej na postawie:

1) Karty zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej";

2) Kserokopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczeń równoważnych.

 

Więcej o programie: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

klauzula informacyjna RODO

Utworzono dnia 19.01.2023, 11:40

karta zgłoszenia do Programu

Utworzono dnia 19.01.2023, 11:39

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny