Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

Program asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2022

Program ,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

 

Gmina Konstantynów Łódzki w roku 2022 przystąpiła do Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022, który jest współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Całkowity koszt dofinansowania – 391 986,00 zł.

 

Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Bł. Rafała Chylińskiego
w Konstantynowie Łódzkim.
Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r.

 

Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Celem rozpowszechniania usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

 

Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowanie w życiu społecznym:

1. dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2. osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:

a. o stopniu znacznym;

b. stopniu umiarkowanym

c. lub orzeczenie traktowane na równi do wyżej wymienionych w lit. a i b.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce;

załatwianiu spraw urzędowych;

korzystaniu z dóbr kultury ( np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzanie ich z niej.

 

Zakres czynności w ramach usług asystenta w szczególności dotyczy:

 1. wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych:

 1. myciu głowy, myciu ciała, kąpieli;

 2. czesaniu;

 3. golenie;

 4. obcinaniu paznokci rąk i nóg;

 5. zmianie pozycji, np. przesiadaniu się z łóżka/krzesła na wózek, ułożeniu się w łóżku;

 6. zapobieganiu powstaniu odleżyn lub odparzeń;

 7. przygotowaniu i spożywaniu posiłków i napojów;

 8. słaniu łóżka i zmianie pościeli;

 

2) wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych
(w przypadku samodzielnego zamieszkiwania):

 1. sprzątaniu mieszkania, w tym urządzeń codziennego użytku i sanitarnych oraz wynoszeniu śmieci;

 2. dokonywaniu bieżących zakupów (towarzyszenie osoby niepełnosprawnej w sklepie – np. informowanie jej o lokalizacji towarów na półkach, podawanie towarów z półek, wkładanie towarów do koszyka/wózka sklepowego, niesienie koszyka (maksymalnie do 5 kg), prowadzenie wózka osoby niepełnosprawnej lub wózka sklepowego, pomoc przy kasie);

 3. myciu okien;

 4. utrzymywaniu w czystości i sprawności sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie (np. wózek, balkonik, podnośnik, kule, elektryczna szczoteczka do zębów, elektryczna golarka, etc.);

 5. praniu i prasowaniu odzieży i pościeli, ewentualnie ich oddawanie i odbiór z pralni
  (w obecności osoby niepełnosprawnej);

 6. podaniu dziecka do karmienia, podniesieniu, przeniesieniu lub przewinięciu go;

 7. transporcie dziecka osoby niepełnosprawnej np. odebraniu ze żłobka, przedszkola, szkoły (wyłącznie w obecności osoby niepełnosprawnej);

 

3) wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania:

 1. pchanie wózka osoby niepełnosprawnej;

 2. pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych (np. schody, krawężniki, otwieranie drzwi);

 3. pomoc w orientacji przestrzennej osobom niewidomym i słabowidzącym;

 4. pomoc we wsiadaniu do i wysiadaniu z: tramwaju, autobusu, samochodu, pociągu;

 5. asystowanie podczas podróży środkami komunikacji publicznej, w tym służącymi do transportu osób niepełnosprawnych oraz taksówkami;

 6. transport uczestnika Programu samochodem osoby niepełnosprawnej lub asystenta;

 

4) wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem:

 1. wyjście na spacer;

 2. asystowanie podczas obecności osoby niepełnosprawnej w: kinie, teatrze, muzeum, restauracji, miejscu kultu religijnego, kawiarni, wydarzeniu plenerowym, etc.;

 3. wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych i związanych z poszukiwaniem pracy (np. rozmowie z urzędnikiem w wypadku trudności z werbalnym komunikowaniem się, wypełnianiu formularzy);

 4. wsparcie w rozmowie z otoczeniem w wypadku trudności z werbalnym komunikowaniem się;

 5. notowanie dyktowanych przez klienta treści ręcznie i na komputerze;

 6. pomoc w zmianie ubioru i pozycji podczas: wizyt lekarskich, zabiegów rehabilitacyjnych, ćwiczeń fizjoterapeutycznych, pobytu na pływalni;

 7. wsparcie w załatwianiu spraw w punktach usługowych (w obecności osoby niepełnosprawnej).

 

Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów. Asystent realizuje usługi na rzecz osoby niepełnosprawnej i w skutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodzin osoby niepełnosprawnej.

 

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za korzystanie z usług asystencji osobistej.

 

Czas trwania usług asystencji osobistej.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy.

 

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

2. osoby posiadające co najmniej 6- miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawna pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej ( za członków rodziny Program uznaje rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu).

 

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z w/w wskazaniami wymagane jest także:

- zaświadczenie o niekaralności:

- pisemna informacja o niefigurowaniu w rejestrze Sprawców przestępstw na Tle Seksualnym;

- pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 

Zainteresowane osoby, prosimy o kontakt z koordynatorem wsparcia rodziny i osób niepełnosprawnych p. Urszulą Radzik:

- numer telefonu: 42 211 19 67;

- e-mail: u.radzik@mopskonstantynow.pl;

- osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzki ul. J. Słowackiego 11

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kwalifikuje do przyznania usługi asystencji osobistej na postawie:

1) Karty zgłoszenia do Programu ,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej;

2) Kserokopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczeń równoważnych.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 - do pobrnia PDF

Utworzono dnia 28.01.2022, 10:03

Karta zgłoszenia do pobrania PDF

Utworzono dnia 28.01.2022, 10:04

Klauzula AOON do pobrania PDF

Utworzono dnia 28.01.2022, 10:05

Klauzula Ministerstwo do pobrania PDF

Utworzono dnia 28.01.2022, 10:06

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny