Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

Pomoc społeczna

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Sucharskiego 1/3,

tel. (42) 211 50 58663 980 083.

e-mail: ps@mopskonstantynow.pl

 

tel. (42) 211 19-67 (stypendia i zasiłki szkolne, odbiór decyzji)

e-mail: pomocspoleczna@mopskonstantynow.pl

 

Kierownik: Barbara Karbowiak

e-mail: ps@mopskonstantynow.pl

 

Koordynator wspierania rodziny i osób niepełnosprawnych:   Urszula Radzik

e-mail: u.radzik@mopskonstantynow.pl

 

Godziny pracy działu:

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8°° - 16°°,

wtorek  w godz. 9°° - 17°°,

piątek w godz. 7°° - 15°°.

 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa;

 2. sieroctwa;

 3. bezdomności;

 4. bezrobocia;

 5. niepełnosprawności;

 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;

 7. przemocy w rodzinie;

 8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

 9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

 10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

 11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z  zakładu karnego;

 13. alkoholizmu i narkomani;

 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 złotych,

 2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 złotych.

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny