Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

Opieka wytchnieniowa 2023

Program ,,Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

 

Gmina Konstantynów Łódzki w roku 2023 przystąpiła do Programu ,,Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023, który jest współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Całkowity koszt dofinansowania – 43 182,72 zł.

 

Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Konstantynowie Łódzkim. Program będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r.

 

Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

- osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne

poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. 

 

Usługa opieki wytchnieniowej może być realizowana poprzez wsparcie w:

- czynnościach samoobsługowych

- czynnościach pielęgnacyjnych

- prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełniania ról społecznych

- przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania

- podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

 

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za korzystanie z usług opieki wytchnieniowej.

 

Limit godzin usług opieki wytchnieniowej 240 godzin dla usług świadczonych w ramach pobytu dziennego.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

  1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej)/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej;
  2. osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu itp.

 

Zainteresowane osoby, prosimy o kontakt z pracownikiem Ośrodka:

- numer telefonu: 42 211 19 67; 42 211 50 58

- e-mail: sekretariat@mopskonstantynow.pl;

- osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Słowackiego 11 lub ul. Sucharskiego 1/3.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kwalifikuje do przyznania usługi asystencji osobistej na postawie:

1) Karty zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa ;

2) Kserokopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczeń równoważnych.

 

Więcej o programie: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

ZAŁĄCZNIKI:

								

Karta zgłoszenia do Programu

Utworzono dnia 20.01.2023, 08:07

Klauzula informacyjna RODO

Utworzono dnia 20.01.2023, 08:06

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny