Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

Klauzula informacyjna Działu świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW  DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
I DODATKÓW MIESZKANIOWYCH
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM


        Szanując Państwa prywatność oraz realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) - dalej RODO, dbając o to, abyście wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy następujące informacje:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim  reprezentowanym przez Dyrektora, mający siedzibę przy ul. Słowackiego 11, 95-050 Konstantynów Ł.
 
W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iodo@mopskonstantynow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych w celu udzielenia pomocy lub wsparcia na podstawie przepisów prawa:
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – prawo energetyczne;
ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym;
ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym;
ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw;

ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacji na rynku energii elektrycznej;

ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochonie niektóych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu;
ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start„;
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Policja, Prokuratura, organy administracji publicznej, komornik, zakłady pracy, placówki oświatowe, sądy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, placówki służby zdrowia, zakłady karne, banki, urzędy pocztowe, dostawcy oprogramowania komputerowego i usług serwisowych dla oprogramowania komputerowego.

Podmiotami, którym powierzyliśmy przetwarzanie Pani/Pana dane osobowe, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, są podmioty świadczące dla nas usługi w zakresie dostawy, serwisu i naprawy oprogramowania komputerowego, podmiot świadczący usługi prawne.

Podawanie przez klientów Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim  danych osobowych jest obowiązkowe, w przypadku braku podania danych osobowych realizacja zadania przez Podmiot przetwarzający będzie niemożliwa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów  określonych w pkt 3 oraz zgodnie z przepisami prawa i określonym w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim,  następnie podlegać będą ocenie archiwalnej w zakresie zniszczenia lub dalszego okresu przechowywania.

Posiada Pani/Pan z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Panu/Pani prawo  wniesienia  skargi  do  organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny