Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

DODATEK MIESZKANIOWY POWIĘKSZONY O DOPŁATĘ DO CZYNSZU.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Konstantynowie Łódzkim informuje, że z początkiem roku 2021 weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Zainteresowanych Państwa skorzystaniem z tej formy wsparcia  informujemy, że wnioski można składać do 31 marca 2021 r.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje osobom spełniającym łącznie poniższe warunki:

 1. najemcami lub podnajemcami lokali mieszkalnych i najmowały albo podnajmowały lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.,

 2. zostanie im przyznany dodatek mieszkaniowy,

 3. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w  2019 r.

 4. nie przysługiwał im wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

 • Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”, zwanej dalej „adnotacją”.

 • Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek o dodatek z adnotacją złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

 • Warunek, o którym mowa w pkt 1, uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek z adnotacją przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany przez najemcę w dniu 14 marca 2020 r.


 

Do wniosku dołącza się:

 1. oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 roku na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego sie o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;

 2. oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków o których mowa w art. 15 zzzid pkt. 2 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
  (
  ubiegający się najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020r, oraz ubiegającemu nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu)

 3. dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego sie o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu ( np. umowa najmu lokalu mieszkalnego).


 

UWAGA!

Wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego sie o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu ustala się według stanu na dzień złożenia wniosku z adnotacją, a w przypadku gdy jest on wyższy niż czynsz opłacany na dzień 14 marca 2020 roku - ustala się go według stanu na dzień 14 marca 2020 roku.


 

 Gdzie można złożyć wniosek?

W Dziale Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Konstantynowie Łódzkim,  przy Placu Tadeusza Kościuszki 8 w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 8.00 - 16.00, wtorki 9.00 - 17.00 oraz piątki 7.00 - 15.00 .

Ponadto informujemy, że nie ma możliwości składania wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu drogą elektroniczną!

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842 z późn. zm.) znowelizowana ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11).

 

 

Do pobrania:

 

Oświadczenie najemcy PDF

Oświadczenie powiększenie PDF

Wniosek dodatki mieszkaniowe - COVID 10 PDF

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny