Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

Dodatek energetyczny

 

DODATEK ENERGETYCZNY

 

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE ?

Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. dla gospodarstwa domowego:

 • prowadzonego przez osobę samotną wynosi 10,94 zł/miesiąc;

 • składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,19 zł/miesiąc;

 • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,23 zł/miesiąc;

GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK ?

W Dziale Świadczeń Rodzinnych przy Placu Tadeusza Kościuszki 8.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

 • kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej
  z przedsiębiorstwem energetycznym. 

Prosimy pamiętać, że:

 • podczas składania wniosku należy okazać pracownikowi oryginały dokumentów;

 • pracownik MOPS może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

DODATKOWE INFORMACJE:

Przyznanie i wypłata świadczenia następuje na podstawie decyzji. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerami

42 211 60 02;

663 980 488.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.);

 • obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. (M.P. z 2020 r. poz. 374);

 • uchwała nr XXI/190/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Wniosek do pobrania PDF

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek DE

Utworzono dnia 06.07.2020, 16:36

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny