Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

Dodatek dla gospodarstw domowych

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, niezależnie od dochodu, 
w przypadku, gdy są spełnione łącznie dwa warunki:

 1. Głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy;

 • kocioł gazowy zasilany gazem LPG; (za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej)

 • kocioł olejowy

 1. Główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek przyznawany jest w kwocie:

 • 3 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,

 • 1 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,

 • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,

 • 2 000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie rozumie się:

Gospodarstwo domowe jednoosobowe – tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca.

Gospodarstwo domowe wieloosobowe – tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

W przypadku, gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe -  jeden dodatek przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych.

Jeżeli złożono więcej wniosków o wypłatę dodatku z jednego adresu, to dodatek jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Wniosek o dodatek można złożyć najpóźniej do 30 listopada 2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku można pobrać:

 • Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych, pl. T. Kościuszki 8,

 • Sekretariat MOPS, ul. J. Słowackiego 11,

 • Kancelaria Urzędu Miejskiego, ul. Zgierska 2.

Wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć:

 • Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych, pl. T. Kościuszki 8.

Wniosek o wypłatę dodatku można również złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP. Wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

UWAGA!

Wniosek należy złożyć wraz z potwierdzeniem o zgłoszeniu lub wpisaniu źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków CEEB, które wydaje Urząd Miejski, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 5, ul. Zgierska 2.

W przypadku wątpliwości dotyczących gospodarstwa domowego przeprowadzany jest wywiad środowiskowy  przez upoważnionych pracowników. Niewyrażenie zgody przez wnioskodawcę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek do pobrania PDF

Utworzono dnia 16.11.2022, 09:23

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny