Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim

Akty prawne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Bł. R. Chylińskiego w Konstantynowie Łódzkim w swej działalności opiera się na następujących aktach prawnych:

 

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym;

 2. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

 3. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

 4. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

 5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

 6. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego;

 7. ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;

 8. ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

 9. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;

 10. ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

 11. ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

 12. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”;

 13. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;

 14. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości;

 15. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych;

 16. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

 17. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, w części dotyczącej przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

 18. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w części dotyczącej zapewnienia opieki nad uczniem niepełnosprawnym w trakcie transportu do placówki oświatowej;

 19. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych;

 20. ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych;

 21. ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych;

 22. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne

 23. stosownych uchwał Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim i zarządzeń Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego;

 24. innych przepisów prawa mających zastosowanie w działalności Ośrodka;

 25. aktualny Statut.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny