Przetargi
2016.12.22

Ogłoszenie o wyniku postępowania. kliknij żeby pobrać


2016.12.15

Informacja z otwarcia ofert: kliknij żeby pobrać


2016.12.07

Ogłoszenie nr 360803 - 2016 z dnia 2016-12-07 r.

Konstantynów Łódzki: Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie gminy Konstantynów Łódzki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego


dokumenty do udostępnienia


2015.12.09


Zawiadomienie o wyborze oferty:

(do pobranie.jpg)

2015.12.07


Zbiorcze zestawienie ofert: (do pobrania 1.jpg)

2015.11.27


Konstantynów Łódzki: Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie gminy Konstantynów Łódzki.
Numer ogłoszenia: 321764 - 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiTreść ogłoszenia: (do pobrania.PDF)

SIWZ: (do pobrania.PDF)


Załączniki do pobrania:

załącznik nr 1.doc

załącznik nr 2.doc

załącznik nr 3.doc

załącznik nr 4.doc

załącznik nr 5.doc

załącznik nr 6.doc

załącznik nr 7.doc


2015.04.24

Zawiadomienie o wyborze oferty:

(do pobrania 1.jpg),
(do pobrania 2.jpg),
(do pobrania 3.jpg),


Zbiorcze zestawienie ofert: (do pobrania 1.jpg); (do pobrania 2.jpg)

2015.04.15


Konstantynów Łódzki: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: usługi szkoleniowe w zakresie gospodarowania czasem i budżetem domowym oraz obsługi komputera z Internetem - podstawy bez uzyskania kompetencji w zakresie ECDL, na rzecz uczestników projektu systemowego Siedmiomilowy krok 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej POKL współfinansowanego przez UE w ramach EFS.

Numer ogłoszenia: 84850 - 2015; data zamieszczenia: 15.04.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Treść ogłoszenia: (do pobrania.PDF)

SIWZ: (do pobrania.PDF)


Załączniki do pobrania:

załącznik nr 1.doc

załącznik nr 2.doc

załącznik nr 3.doc

załącznik nr 4.doc

załącznik nr 5.doc

załącznik nr 6.doc

załącznik nr 7.doc

załącznik nr 8.doc

załącznik nr 9.doc

załącznik nr 10.doc

załącznik nr 11.doc

załącznik nr 12.doc2015.02.23

Zawiadomienie o wyborze oferty:

(do pobrania 1.jpg),
(do pobrania 2.jpg),
(do pobrania 3.jpg),2015.02.20

Zbiorcze zestawienie ofert: (do pobrania 1.jpg); (do pobrania 2.jpg)

2015.02.12

Konstantynów Łódzki: Usługi szkoleniowe na rzecz uczestników projektu systemowego
Siedmiomilowy krok Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Numer ogłoszenia: 31432 - 2015; data zamieszczenia: 12.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Treść ogłoszenia: (do pobrania.PDF)

SIWZ: (do pobrania.PDF)


Załączniki do pobrania:

załącznik nr 1.doc

załącznik nr 2.doc

załącznik nr 3.doc

załącznik nr 4.doc

załącznik nr 5.doc

załącznik nr 6.doc

załącznik nr 7.doc

załącznik nr 8.doc

załącznik nr 9.doc

załącznik nr 10.doc

załącznik nr 11.doc


11.12.2014

Zawiadomienie o wyborze oferty: do pobrania.jpg

09.12.2014

Zbiorcze zestawienie ofert: do pobrania.jpg

04.12.2014

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

do pobrania 1.jpg

do pobrania 2.jpg

do pobrania 3.jpg

do pobrania 4.jpg

28.11.2014

Konstantynów Łódzki: Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie gminy Konstantynów Łódzki.
Numer ogłoszenia: 391026 - 2014; data zamieszczenia: 28.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi.


Treść ogłoszenia: (do pobrania.PDF)

SIWZ: (do pobrania.PDF)


Załączniki do pobrania:

załącznik nr 1.rtf

załącznik nr 2.rtf

załącznik nr 3.rtf

załącznik nr 4.rtf

załącznik nr 5.rtf

załącznik nr 6.rtf

załącznik nr 7.rtf

załącznik nr 7 poprawiony.rtf14.11.2014

Zbiorcze zestawienie ofert: do pobrania - .jpg

Oferty odrzucone: do pobrania - 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg.

Zawiadomienie o wyborze oferty: do pobrania - 1.jpg, 2.jpg.

04.11.2014

Konstantynów Łódzki: Usługi szkoleniowe na temat gospodarowania czasem i budżetem
domowym na rzecz uczestników projektu systemowego Siedmiomilowy krok Priorytet
VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
Numer ogłoszenia: 365468 - 2014; data zamieszczenia: 04.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Treść ogłoszenia: (do pobrania.PDF)

SIWZ: (do pobrania.PDF)


Załączniki do pobrania:

załącznik nr 1.doc

załącznik nr 2.doc

załącznik nr 3.doc

załącznik nr 4.doc

załącznik nr 5.doc

załącznik nr 6.doc

załącznik nr 7.doc

załącznik nr 8.doc

załącznik nr 9.doc

załącznik nr 10.doc

załącznik nr 11.doc

załącznik nr 12.doc

25.07.2014
odpowiedź na pytanie wykonawcy do ogłoszenia 23.07.2014 (.jpg)

31.07.2014

Zbiorcze zestawienie ofert: do pobrania 1.jpg 2.jpg

01.08.2014

Zawiadomienie o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:
do pobrania 1.jpg
do pobrania 2.jpg

Zawiadomienie o wyborze:

do pobrania 1.jpg
do pobrania 1.jpg
do pobrania 1.jpg

Konstantynów Łódzki: usługi szkoleniowe w zakresie poradnictwo specjalistyczne o
prawach i uprawnieniach z zakresu prawa pracy, cywilnego i rodzinnego służące
przywróceniu samodzielności życiowej w tym powrotu na rynek pracy oraz obsługi
komputera z Internetem - podstawy bez uzyskania kompetencji w zakresie ECDL, na
rzecz uczestników projektu systemowego Siedmiomilowy krok 7.1.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej POKL
współfinansowanego przez UE w ramach EFS.
Numer ogłoszenia: 246352 - 2014; data zamieszczenia: 23.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Treść ogłoszenia: (do pobrania.PDF)

SIWZ:
(do pobrania.PDF)


Załączniki do pobrania:

załącznik nr 1.doc
załącznik nr 2.doc
załącznik nr 3.doc
załącznik nr 4.doc
załącznik nr 5.doc
załącznik nr 6.doc
załącznik nr 7.doc
załącznik nr 8.doc
załącznik nr 9.doc
załącznik nr 10.doc


22.07.2014

25.07.2014

odpowiedź na pytanie wykonawcy do ogłoszenia 22.07.2014 (.jpg)

30.07.2014

Zbiorcze zestawienie ofert: do pobrania -
1.jpg
2.jpg

3
.jpg

01.08.2014

zawiadomienie o wyborze ofert: do pobrania-

str1.jpg
str2.jpg
str3.jpg
str4.jpg

Konstantynów Łódzki: Usługi szkoleniowe w zakresie szkolenia zawodowego na rzecz
uczestników projektu systemowego Siedmiomilowy krok Priorytet VII Promocja
integracji społecznej, Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 244608 - 2014; data zamieszczenia: 22.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Treść ogłoszenia: (do pobrania.PDF)

SIWZ:
(do pobrania.PDF)


Załączniki do pobrania:

załącznik nr 1.doc
załącznik nr 2.doc
załącznik nr 3.doc
załącznik nr 4.doc
załącznik nr 5.doc
załącznik nr 6.doc
załącznik nr 7.doc
załącznik nr 8.doc
załącznik nr 9.doc
załącznik nr 10.doc
10.06.2014

Uniważnienie przetargu:

(do pobrania jpg1)
(do pobrania jpg2)


28.05.2014

Zbiorcze zestawienie ofert: (do pobrania.PDF)

20.05.2014

Konstantynów Łódzki: Usługi szkoleniowe w zakresie obsługi komputera z Internetem - podstawy bez uzyskania kompetencji w zakresie ECDL na rzecz uczestników projektu systemowego Siedmiomilowy krok Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 169734 - 2014; data zamieszczenia: 20.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Treść ogłoszenia: (do pobrania.PDF)

SIWZ:
(do pobrania.PDF)


Załączniki do pobrania:

załącznik nr 1.doc
załącznik nr 2.doc
załącznik nr 3.doc
załącznik nr 4.doc
załącznik nr 5.doc
załącznik nr 6.doc
załącznik nr 7.doc
załącznik nr 8.doc
załącznik nr 9.doc
załącznik nr 10.doc


28.05.2014

Unieważnienie: (do pobrania.JPG)

Zawiadomienie o odrzuconych ofertach: (do pobrania.JPG)


26.05.2014

Zbiorcze zestawienie ofert:
(do pobrania.JPG)

16.05.2014

Konstantynów Łódzki: Usługi szkoleniowe na rzecz uczestników projektu systemowego Siedmiomilowy krok Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 165332 - 2014; data zamieszczenia: 16.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Treść ogłoszenia: (do pobrania.PDF)

SIWZ:
(do pobrania.PDF)


Załączniki do pobrania:

załącznik nr 1.doc
załącznik nr 2.doc
załącznik nr 3.doc
załącznik nr 4.doc
załącznik nr 5.doc
załącznik nr 6.doc
załącznik nr 7.doc
załącznik nr 8.doc
załącznik nr 9.doc
załącznik nr 10.doc


14.05.2014

Zbiorcze zestawienie ofert: (do pobrania.JPG)

Unieważnienie postępowania: (do pobrania.JPG)

09.05.2014

Zmiana ogłoszenia i SIWZ: (do pobrania.PDF)


06.05.2014

Konstantynów Łódzki: Usługi szkoleniowe na rzecz uczestników projektu systemowego Siedmiomilowy krok Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Numer ogłoszenia: 151148 - 2014; data zamieszczenia: 06.05.2014OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Treść ogłoszenia: (do pobrania.PDF)

SIWZ: (do pobrania.PDF)


Załączniki do pobrania:

załącznik nr 1.doc
załącznik nr 2.doc
załącznik nr 3.doc
załącznik nr 4.doc
załącznik nr 5.doc
załącznik nr 6.doc
załącznik nr 7.doc
załącznik nr 8.doc
załącznik nr 9.doc
załącznik nr 10.docDotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkoleniowe na rzecz uczestników projektu systemowego Siedmiomilowy krok Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 92810-2014 w dniu 19.03.2014

Treść zmiany: (do pobrania.pdf)


19.03.2014

Konstantynów Łódzki: Usługi szkoleniowe na rzecz uczestników projektu systemowego Siedmiomilowy krok Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 92810 - 2014; data zamieszczenia: 19.03.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Treść ogłoszenia: (do pobrania.PDF)

SIWZ: (do pobrania.PDF)


Załączniki do pobrania:

załącznik nr 1.doc
załącznik nr 2.doc
załącznik nr 3.doc
załącznik nr 4.doc
załącznik nr 5.doc
załącznik nr 6.doc
załącznik nr 7.doc
załącznik nr 8.doc
załącznik nr 9.doc
załącznik nr 10.doc

08.04.2014

Zawiadomienie o wykluczonych wykonawcach: (do pobrania1.JPEG), (do pobrania2.JPEG)

Zawiadomienie o wyborze oferty: (do pobrania1.JPEG), (do pobrania2.JPEG) , (do pobrania2.JPEG)28.03.2014

Zbiorcze zestawienie ofert: (do pobrania.PDF)

25.03.2014

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy:

(do pobrania.JPG)


24.03.2014

Zmiana Ogłoszenia i SIWZ

01.10.2013

Konstantynów Łódzki: Usługi szkoleniowe na rzecz uczestników projektu systemowego
Siedmiomilowy krok Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 396824 - 2013; data zamieszczenia: 01.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Treść ogłoszenia: (do pobrania.PDF)

SIWZ: (do pobrania.PDF)


Załączniki do pobrania:

załącznik nr 1.doc
załącznik nr 2.doc
załącznik nr 3.doc
załącznik nr 4.doc
załącznik nr 5.doc
załącznik nr 6.doc
załącznik nr 7.doc
załącznik nr 8.doc
załącznik nr 9.doc
załącznik nr 10.doc
załącznik nr 11.doc

10.10.2013r.

zbiorcze zestawienie ofert.jpg

14.10.1013r.

UNIEWAŻNIENIE przetargu:

zał 1 (do pobrania.jpg)
18.06.2013

Konstantynów Łódzki: Usługi szkoleniowe w zakresie szkolenia zawodowego na rzecz
uczestników projektu systemowego Siedmiomilowy krok Priorytet VII Promocja integracji
społecznej, Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 233122 - 2013; data zamieszczenia: 18.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Treść ogłoszenia: (do pobrania.PDF)

SIWZ: (do pobrania.PDF)


Załączniki do pobrania:

załącznik nr 1.doc
załącznik nr 2.doc
załącznik nr 3.doc
załącznik nr 4.doc
załącznik nr 5.doc
załącznik nr 6.doc
załącznik nr 7.doc
załącznik nr 8.doc
załącznik nr 9.doc
załącznik nr 10.doc

27.06.2013
zbiorcze zestawienie ofert (do pobrania.PDF)

03.07.2013
zawiadomienie o wyborze: (do pobrania.PDF)

06.05.2013

Konstantynów Łódzki: Usługi szkoleniowe w zakresie obsługi komputera z Internetem -
podstawy bez uzyskania kompetencji w zakresie ECDL na rzecz uczestników projektu
systemowego Siedmiomilowy krok Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie
7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 176332 - 2013; data zamieszczenia: 06.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Treść ogłoszenia: (do pobrania.PDF)

SIWZ: (do pobrania.PDF)


Załączniki do pobrania:

załącznik nr 1.doc
załącznik nr 2.doc
załącznik nr 3.doc
załącznik nr 4.doc
załącznik nr 5.doc
załącznik nr 6.doc
załącznik nr 7.doc
załącznik nr 8.doc
załącznik nr 9.doc
załącznik nr 10.doc

15.05.2013 zbiorcze zestawienie ofert: (do pobrania.PDF)
22.05.2013 zawiaodomienie o wykluczonych wykonawcach: (do pobrania.DOC)
22.05.2013 zawiadomienie o wyborze: (do pobrania.DOC)12.03.2013

Konstantynów Łódzki: Usługi szkoleniowe na rzecz uczestników projektu systemowego
Siedmiomilowy krok Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Numer ogłoszenia: 98840 - 2013; data zamieszczenia: 12.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Treść ogłoszenia: (do pobrania.PDF)

SIWZ: (do pobrania.PDF)

19.03.2013 - zmiana ogłoszenia i SIWS: (do pobrania.PDF)

Załączniki do pobrania:

załącznik nr 1.doc
załącznik nr 2.doc
załącznik nr 3.doc
załącznik nr 4.doc
załącznik nr 5.doc
załącznik nr 6.doc
załącznik nr 7.doc
załącznik nr 8.doc
załącznik nr 9.doc
załącznik nr 10.doc


18.03.2013 wyjaśnienie: (do pobrania.DOC)

21.03.2013 zbiorcze zestawienie ofert: (do pobrania.PDF)


26.03.2013 zawiadomienie o wykluczonych ofertach (do pobrania.DOC)

26.03.2013 zawiadomienie o wyborze oferty (do pobrania.DOC)


26.11.2012

Konstantynów Łódzki: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie gminy Konstantynów Łódzki.

Numer ogłoszenia: 479136 - 2012; data zamieszczenia: 29.11.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Treść ogłoszenia: (do pobrania.PDF)

11.12.2012 Zawiadomienie o wyborze oferty: (do pobrania.PDF)
07.12.2012 Zmiana ogłoszenia i SIWS:
(do pobrania.PDF)

10.12.2012 Zbiorcze zestawienie ofert: (do pobrania.PDF)

SIWS: (do pobrania.PDF)

Załączniki do pobrania:

załącznik nr 1.doc
załącznik nr 2.doc
załącznik nr 3.doc
załącznik nr 4.doc
załącznik nr 5.doc
załącznik nr 6.doc


26.11.2012

Konstantynów Łódzki: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkoleniowe pn. Zdrowy styl życia i pierwsza pomoc przedmedyczna na rzecz uczestników projektu systemowego Siedmiomilowy krok Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer ogłoszenia: 471962 - 2012; data zamieszczenia: 26.11.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

10.12.2012 Unieważnienie przetargu: (do pobrania.PDF)

10.12.2012 Oferty odrzucone: (do pobrania.PDF)

04.12.2012 Zbiorcze zestawienie ofert: (do pobrania.PDF)

27.11.2012 - Zmiana ogłoszenia i SIWS: (do pobrania.PDF)

Treść ogłoszenia: (do pobrania.PDF)

SIWS: (do pobrania.PDF)

Załączniki do pobrania:

załącznik nr 1.doc
załącznik nr 2.doc
załącznik nr 3.doc
załącznik nr 4.doc
załącznik nr 5.doc
załącznik nr 6.doc
załącznik nr 7.doc
załącznik nr 8.doc
załącznik nr 9.doc
załącznik nr 10.doc
załącznik nr 11.doc
załącznik nr 12.doc26.10.2012

Konstantynów Łódzki: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi -
szkolenia zawodowego pn: Magazynier - fakturzysta z obsługą kas fiskalnych, - na rzecz
uczestników projektu systemowego Siedmiomilowy krok Priorytet VII Promocja
integracji społecznej, Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 419000 - 2012; data zamieszczenia: 26.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

06.11.2012 Zawiadomienie o wyborze oferty: (do pobrania.PDF)
06.11.2012 Zawiadomienie o odrzuconych ofertach: (do pobrania.PDF)
06.11.2012 Zbiorcze zestawienie ofert: (do pobrania.PDF)

Treść ogłoszenia: (do pobrania.PDF)

SIWZ: (do pobrania.PDF)

Załączniki do pobrania:

załącznik nr 1.doc
załącznik nr 2.doc
załącznik nr 3.doc
załącznik nr 4.doc
załącznik nr 5.doc
załącznik nr 6.doc
załącznik nr 7.doc
załącznik nr 8.doc
załącznik nr 9.doc
załącznik nr 10.doc
załącznik nr 11.doc
załącznik nr 12.doc
16.10.2012


Konstantynów Łódzki: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie

szkolenia pn. - Prawo jazdy kat. D dla osoby posiadającej prawo jazdy kat. B dla uczestników

projektu systemowego Siedmiomilowy krok Priorytet VII Promocja integracji społecznej,

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i

upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego

Numer ogłoszenia: 401854 - 2012; data zamieszczenia: 16.10.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Treść ogłoszenia (do pobrania.PDF)
04.10.2012
Konstantynów Łódzki: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi komputera z Internetem
dla 29 osób. Szkolenie zostanie sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej.
Numer ogłoszenia: 380944 - 2012; data zamieszczenia: 04.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

31.10.2012 Zawiadomienie o wyborze oferty: (do pobrania.PDF)
31.10.2012 Zawiadomienie o odrzuconych ofertach: (do pobrania.PDF)
15.10.2012 Zbiorcze zestawienie ofert: (do pobrania.PDF)
09.10.2012 Wyjaśnienie zamawiającego: (do pobrania.DOC)
Treść ogłoszenia: (do pobrania.PDF)
SIWS: (do pobrania.PDF)

Załączniki do pobrania:

załącznik nr 1.doc
załącznik nr 2.doc
załącznik nr 3.doc
załącznik nr 4.doc
załącznik nr 5.doc
załącznik nr 6.doc
załącznik nr 7.doc
załącznik nr 8.doc
załącznik nr 9.doc
załącznik nr 10.doc
załącznik nr 11.doc
załącznik nr 12.doc


04.10.2012
Konstantynów Łódzki: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi -szkolenia zawodowe - na rzecz uczestników projektu systemowego Siedmiomilowy krok. Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 380770 - 2012; data zamieszczenia: 04.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

22.10.2012 - zawiadomienie o wyborze oferty: (do pobrania.DOC)

12.10.2012 Zbiorcze zestawienie ofert: (do pobrania.PDF)

Treść ogłoszenia: (do pobrania.PDF)
SIWS: (do pobrania.PDF)

Załączniki do pobrania:


załącznik nr 1.doc
załącznik nr 2.doc
załącznik nr 3.doc
załącznik nr 4.doc
załącznik nr 5.doc
załącznik nr 6.doc
załącznik nr 7.doc
załącznik nr 8.doc
załącznik nr 9.doc
załącznik nr 10.doc
załącznik nr 11.doc
załącznik nr 12.docOgłoszenie nr: 357768 - 2012; z dnia: 20.09.2012

Konstantynów Łódzki: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi - szkolenia zawodowe - na rzecz uczestników projektu systemowego Siedmiomilowy krok Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

04.10.2012 zawiadomienie o wyborze: (do pobrania.DOC)
04.10.2012 unieważnienie: (do pobrania.DOC)
28.09.2012 Zbiorcze zestawienie ofert: (do pobrania.PDF)
Treść ogłoszenia: (do pobrania.PDF)
SIWS: (do pobrania.PDF)

Załączniki do pobrania:


załącznik nr 1.doc
załącznik nr 2.doc
załącznik nr 3.doc
załącznik nr 4.doc
załącznik nr 5.doc
załącznik nr 6.doc
załącznik nr 7.doc
załącznik nr 8.doc
załącznik nr 9.doc
załącznik nr 10.doc
załącznik nr 11.doc
załącznik nr 12.doc
Ogłoszenie nr: 334296 - 2012 z dnia 06.09.2012r.


Konstantynów Łódzki: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi -
szkolenia zawodowe - na rzecz uczestników projektu systemowego Siedmiomilowy krok
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

04.10.2012 III zawiadomienie o wyborze (do pobrania.DOC)

04.10.2012 zawiaodomienie o wykluczonych wykonawcach (do pobrania.DOC)

28.09.2012 II Zawiadomienie o unieważnieniu i powtórzeniu czynności: (do pobrania.PDF)

20.09.2012 Zawiadomienie o wyborze oferty: (do pobrania.PDF)

20.09.2012 Uniewżnienie i powtórzenie czynności: (do pobrania.PDF)

18.09.2012 Zawiadomienie o wyborze oferty: (do pobrania.PDF)

17.09.2012 Unieważnienie Postępowania: (do pobrania.PDF)

17.09.2012 Zawiadomienie o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: (do pobrania.PDF)

14.09.2012 Zbiorcze zestawienie ofert: (do pobrania. PDF)

10.09.2012 Zmiana SIWZ i Ogłoszenia: (do pobrania.PDF)

Treść ogłoszenia: (do pobrania .PDF)
SIWZ: (do pobrania .PDF)

Załączniki do pobrania:

załącznik nr 1.doc
załącznik nr 2.doc
załącznik nr 3.doc
załącznik nr 4.doc
załącznik nr 5.doc
załącznik nr 6.doc
załącznik nr 7.doc
załącznik nr 8.doc
załącznik nr 9.doc
załącznik nr 10.doc
załącznik nr 11.doc
załącznik nr 12.doc

MOPS.271.02.POKL.2012


Konstantynów Łódzki: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługiszkoleniowe w zakresie poradnictwa specjalistycznego o prawach i uprawnieniach z zakresu prawa pracy, cywilnego i rodzinnego służące przywróceniu samodzielności życiowej w tym powrotu na rynek pracy, na rzecz uczestników projektu systemowego Siedmiomilowy krok Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską

Numer ogłoszenia: 197512 - 2012; data zamieszczenia: 12.06.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usług

Treść ogłoszenia: (do pobrania .PDF)
SIWZ: (do pobrania .PDF)

Załączniki do pobrania:

zał nr 1 .doc
zał nr 2 .doc
zał nr 3 .doc
zał nr 4 .doc
zał nr 5 .doc
zał nr 6 .doc
zał nr 7 .doc
zał nr 8 .doc
zał nr 9 .doc
zał nr 10 .doc
zał nr 11 .doc
zał nr 12 .doc

21-06-2012
Zbiorcze zestawienie ofert. (do pobrania .PDF)

02.07.2012

Zawiadomienie o wyborze oferty (do pobrania .PDF)

MOPS.271.01.POKL.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usług

Konstantynów Łódzki: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu systemowego Siedmiomilowy krok Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego następujących pięciu częściach. Numer ogłoszenia: 159410 - 2012; data zamieszczenia: 17.05.2012


Zmiana ogłoszenia i SIWZ 18.05.2012r. (do pobrania .PDF)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania .PDF)Załączniki składające się na integralna część specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1.załącznik nr 1 – formularz ofertowy;

2.załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy;

3.załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

4.załącznik nr 4 – wykaz wykonanych usług potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu;

5.załącznik nr 5 – oświadczenie Wykonawcy;

6.załącznik nr 6 – projekt umowy

7.załącznik nr 7 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

8.załącznik nr 8 – harmonogram.

9.załącznik nr 9 - preliminarz kosztów

10.Załącznik nr 10 - wzór papieru firmowego

11.Załącznik nr 11 – wzór certyfikatu

12.Załącznik nr 12 – program szkolenia


Zbiorcze zestawienie ofert: (do pobrania .PDF)

30.05.2012r.
Zawiadomienie o wyborze: (do pobrania .PDF)
Odrzucenie ofert: (do pobrania .PDF)
Unieważnienie: (do pobrania .PDF)MOPS.271.11.POKL.2011

Rodzaj zamówienia: usługi.

Określenie przedmiotu zamówienia - nazwa nadana zamówieniu:

Usługi szkoleniowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi komputera z Internetem dla 12 - osobowej grupy uczestników projektu ,,Siedmiomilowy krok” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania .PDF)


Załączniki składające się na integralna część specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1.załącznik nr 1 – formularz ofertowy;

2.załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy;

3.załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

4.załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych usług potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu;

5.załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy;

6.załącznik nr 6 – projekt umowy

7.załącznik nr 7 – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

8.załącznik nr 8 – harmonogram.

9.załącznik nr 9 - preliminarz kosztów

10.Załącznik nr 10 - wzór papieru firmowego

11.Załącznik nr 11 – wzór Certyfikatu

12.Załącznik nr 12 – Program szkolenia

03.11.2011

Zbiorcze zestawienie ofert (kliknij tu .pdf)

Zawiadomienie o wyborze oferty (kliknij tu .pdf)


Zamówienia publiczne poniżej 750 000 euro

Zamówienia publiczne 2019

Plan zamówień publicznych na 2019 rok

do pobrania .JPG


2018.11.30

Zawiadomienie o wyborze oferty:

do pobrania 1 JPG

do pobrania 2 JPG

do pobrania 3 JPG


2018.11.21

MOPS.271/1/2018

Konstantynów Łódzki, dnia 21.11.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi

o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 lit. o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zmianami).

Ogłoszenie do pobrania:

zał 1 BMP

zał 2 BMP

zał 3 BMP

zał 4 BMP

zał 5 BMP

zał 6 BMP

zał 7 BMP

zał 8 BMP

zał 9 BMP

zał 10 BMP

zał 11 BMP

zał 12 BMP

zał 13 BMP

zał 14 BMP

zał 15 BMP

zał 16 BMP

Załączniki do pobrania RTF